Vinklubbens styrgrupp

Styrgruppens ordförande    
Sten "Trolle" Lindgren trollelindgren@gmail.com 050 5521061
   

 

Medlemmar    
Kim Björkwall kim@bjorkwall.com 0445 252627
Kristian Stenius kristian.stenius@kolumbus.fi 050 3660875
Ramón Sanchez-Beyrath sanchezbeyrath@gmail.com 040 5457571
Bo Söderholm bo.soderholm@pp.inet.fi 050 5252300
Guy Hellman guy.hellman@amplit.fi 0500 421886

 

Vinklubbens styrgrupp sammanträder före varje vinprovning samt därtill vid behov. 

Om Du har idéer eller önskemål så ta gärna kontakt med styrgruppen.