Verksamhet

Vinklubben, som grundades år 1992 , har som syfte att öka kännedom och kunskap om vin bland Gillets medlemmar. Redan från början beslöts att klubbens vinprovningar och resor är avec.

För att nå detta mål anordnar klubben under tiden januari-maj och september- november månatligen vinprovningar, som avslutas med en gemensam måltid.

Klubben ordnar även vinresor till olika vinodlande och vinproducerande länder, för att medlemmarna skall kunna bekanta sig med vinodling och avsmaka viner i deras egen miljö . Hittills har vinklubben ordnat populära resor till bl.a. Katalonien,Norra Spanien (Ribera del Duero, Toro och Rueda) och Toscana. Hösten 2013 ordnade klubben en vinkryssning med Viking Grace, inkluderande provning av fartygets viner.

Verksamhetsutskottet, gillekockarna och vinklubben ordnade gemensamt Handelsgillets årliga höstutflykt 2013, som denna gång gick till Hangö.
I september år 2015 gjordes en vinresa till Alsace.

I september år 2017 gjordes en vinresa till Portugal

I september år 2019 gjordes en resa till Veneto och Verona 
Ett intensivare samarbete med Gillekockarna är också under planering.

VINKLUBBENS VERKSAMHET 2019

VINKLUBBENS VERKSAMHET 2018

VINKLUBBENS VERKSAMHET 2017

VINKLUBBENS VERKSAMHET 2016